Viðmið STJÓ2ST05(ms)

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:                                          

 • helstu hlutverkum stjórnunar                     
 • sögu stjórnunar sem fræðigreinar og helstu fræðimönnum -leiðtogahæfni                
 • leiðtogahæfni                         
 • fyrirtækjamenningu                              
 • skipulegum vinnubrögðum á vinnustað                   
 • mikilvægi skýrra boðleiða                    
 • þekkingarmiðlun á vinnustað         
 • samfélagslegri ábyrgð í atvinnulífi                      
 • helstu undirgreinum stjórnunar                        
 • ráðningu, þjálfun og umbun starfsmanna  

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 •  beita grunnhugtökum stjórnunar við verkefnavinnu
 •  ræða helstu kenningar og aðferðir stjórnunar
 •  vinna raunhæf verkefni sem tengjast stjórnun í atvinnu- og félagslífi                
 •  lesa úr helstu tegundum skipurita og lýsa mikilvægi skýrra boðleiða í fyrirtæki               
 •  lýsa kostum og göllum hópavinnu                         
 •  stjórna fundi          

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:                             

 •  beita helstu hugtökum og aðferðum stjórnunar í námi og starfi          
 •  vinna einföld verkefni sem stjórnandi                 
 •  sjá helstu viðfangsefni við daglega stjórnun fyrirtækja                    
 •  meta siðferðisleg álitamál sem varða stjórnun                     
 •  heimfæra stjórnun upp á eigið líf          
 •  vera betur undirbúinn til að taka þátt í atvinnu- og félagslífi 
 •  hafa skýrar hugmyndir um frekara nám á sviði stjórnunar 
Síðast uppfært: 06.02.2018