Viðmið STÆR2TL05(ms)

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:                 

 • grundvallaratriðum tölfræði, s.s. meðaltölum, dreifingum, frávikum og fylgni     
 • helstu talningarreglum, algengum líkindareikningi og líkindadreifingum, s.s. tvíkostadreifingu, normaldreifingu       

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 •  afla gagna til tölfræðilegrar úrvinnslu                
 •  beita reiknireglum tölfræðinnar við úrvinnslu gagna                
 •  beita normaldreifingu               
 •  beita reiknireglum líkindafræðinnar                
 •  nota reikniforrit við tölfræðilega útreikninga

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 •  skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt   
 •  átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna 
 •  skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau           
 •  geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta 
 •  beita skipulegum aðferðum við að leysa úr viðfangsefnum og þrautum, s. s. út frá þekkingu á lausnum svipaðra þrauta, unnið til baka frá þekktum stærðum eða með því að setja upp jöfnur 
 •  leggja mat á hvort niðurstöður reikninga og athugana séu í samræmi við viðfangsefnið 
Síðast uppfært: 06.02.2018