Viðmið STÆR2LH05(ms)

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:                                

 • Línulegum jöfnuhneppum        
 • Fylkjum og helstu reiknireglum þeirra            
 • Setningu Leontiefs                            
 • Ójöfnuheppum                          
 • Simplex aðferðinni  

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:                   

 •  beita fylkjum við lausn hagfræðilegra viðfangsefna                              
 •  nota línulega bestun                                 
 •  beita simplex aðferð við lausn hagfræðilegra viðfangsefna                                
 •  teikna jöfnuhneppi              
 •  teikna ójöfnuhneppi         

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 •  vinna að fjölbreyttum stærðfræðilegum verkefnum   
 •  geta sett sig inn í og túlkað útskýringar og röksemdir annarra af virðingu og umburðarlyndi án fordóma 
 •  geta skráð lausnir sínar skipulega, skipst á skoðunum við aðra um þær og útskýrt hugmyndir sínar og verk í mæltu máli, myndrænt eða með hjálpartækjum               
 •  áttað sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna                   
 •  geta greint og hagnýtt upplýsingar á sviði hagfræðilegrar stærðfræði    
 •  skilji merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og geti unnið með þau                
 •  beita gagnrýninni og skapandi hugsun og sýni áræði, frumkvæði,innsæi og frumleika viðlausn verkefna og þrauta 
Síðast uppfært: 06.02.2018