Viðmið STÆR2HS05(ms)

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:                  

 • veldareglum                 
 • lograreglum                 
 • reglunni um samfellda samsetta vexti                           
 • fallhugtakinu                        
 • skilgreiningu á afleiðu                          
 • afleiðum margliðufalla og lografalla    
 • jafnamuna-og jafnhlutfallaraðir og summum þeirra

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:                             

 •  setja fram viðkomandi námsefni á stærðfræðilegan hátt, og geta túlkað það sem felst í táknmálinu á mæltu máli                             
 •  beita velda-og lograreglum á hagnýt viðfangsefni á sviði hagfræði                         
 •  beita reglunni um samfellda samsetta vexti á hagnýt viðfangsefni                               
 •  beita afleiðum til greiningar á hagfræðilegum föllum, t.d. tekju-, kostnaðar,- og hagnaðarföllum                              
 •  nota jafnmuna-og jafnhlutfallaraðir á hagnýtan máta                              
 •  tjá sig um niðurstöður á skilmerkilegu máli                        
 •  teikna gröf falla               

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:                           

 •  vinna að fjölbreyttum stærðfræðilegum verkefnum                      
 •  geta sett sig inn í og túlkað útskýringar og röksemdir annarra af virðingu og umburðarlyndi án fordóma               
 •  geta skráð lausnir sínar skipulega, skipst á skoðunum við aðra um þær og útskýrt hugmyndir sínar og verk í mæltu máli, myndrænt eða með hjálpartækjum                     
 •  áttað sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna                   
 •  geta greint og hagnýtt upplýsingar á sviði hagfræðilegrar stærðfræði                        
 •  skilji merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og geti unnið með þau                         
 •  beita gagnrýninni og skapandi hugsun og sýni áræði, frumkvæði,innsæi og frumleika viðlausn verkefna og þrauta 
Síðast uppfært: 06.02.2018