Viðmið STÆR2HR05(ms)

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:                         

 • hlutföllum og hlutfallajöfnum                            
 • prósentu og vaxtareikningi                             
 • grundvallarhugtökum evklíðskrar rúmfræði                                 
 • jöfnu beinnar línu og eiginleikum hennar                                 
 • annarsstigsjöfnu                          
 • formengjum og varpmengjum                          
 • hornaföllum, sin, cos og tan                            

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:                

 •  leysa jöfnur                
 •  beita grundvallarhugtökum evklíðskrar rúmfræði            
 •  vinna með algengar reiknireglur hornafalla
 •  vinna með eiginleika beinna lína í hnitakerfi og túlkun þeirra í viðfangsefnum sem leiða til línulegra sambanda og að nota einföld teikniforrit
 •  beita hornaföllum til að finna horn og hliðar í þríhyrningum             

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:                                   

 •  setja sig inn í og túlka útskýringar og röksemdir annarra af virðingu og umburðarlyndi án fordóma                          
 •  skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk í mæltu máli, myndrænt eða með hjálpartækjum                                 
 •  átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna                       
 •  skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau                         
 •  greina hvers konar spurningar leiða til stærðfræðilegra viðfangsefna, spyrja slíkra spurninga og átta sig á til hvers konar svara megi vænta   
 •  beita gagnrýninni og skapandi hugsun og sýna áræði, frumkvæði, innsæi og frumleika við lausn verkefna og þrauta 
Síðast uppfært: 06.02.2018