Viðmið LÍFF2NH05(ms)

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:               

 • hugtökum námsefnis á íslensku og ensku             
 • ólífrænum og lífrænum efnum líkamans              
 • byggingu og starfsemi öndunarfæra, blóðrásarkerfis, stoðkerfis og meltingarkerfis               
 • áhrifum mismunandi fæðuflokka á blóðsykur                
 • áhrifum áreynslu á blóðrásar- og öndunarkerfi                   
 • hringrásum efna í vistkerfum                        
 • orkuflæði í vistkerfum                  
 • áhrif lífstíls á vistkerfið        

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:               

 •  beita hugtökum námsefnis                     
 •  tjá sig um námsefnið bæði munnlega og skriflega                     
 •  lesa í samspil mismunandi líffærakerfa við stjórn líkamsstarfseminnar                    
 •  meta áhrif næringar og hreyfingar á heilbrigði              
 •  framkvæma verklegar æfingar með leiðsögn          
 •  nýta upplýsingatækni við öflun upplýsinga og heimilda við verkefnavinnu            
 •  setja fram og túlka gröf og myndir og draga ályktanir af niðurstöðum

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:                               

 •  yfirfæra þekkingu sína á líkamsstarfsemi almennt                         
 •  meta áhrif lífshátta á heilbrigða starfsemi líkamans                  
 •  meta áhrif lífshátta á umhverfið            
 •  afla frekari upplýsinga á sjálfstæðan hátt og meta gildi þeirra                       
 •  miðla niðurstöðum á gagnrýninn og skapandi hátt í töluðu eða rituðu máli, myndrænt eða með töflum                  
 •  taka upplýsta afstöðu í umræðu um efni sem tekið er fyrir í áfanganum 
 •  takast á við frekara nám í náttúrufræðum
Síðast uppfært: 06.02.2018