Viðmið ÍSLE3SB05(ms)

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:        

 • mismunandi tegundum bókmennta              
 • stefnum í íslenskum bókmenntum              
 • orðaforða sem nægir til að lesa helstu verk íslenskrar bókmenntasögu nútímans                
 • öllum helstu bókmenntahugtökum                        
 • vinsælum nýjungum dægurmenningar          
 • ýmsum birtingarformum bókmennta              

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:                      

 •  draga saman og nýta á viðurkenndan og gagnrýninn hátt upplýsingar úr hvers kyns heimildum, hvort sem er í ræðu og riti, og meta áreiðanleika þeirra        
 •  flytja af öryggi og sannfæringarkrafti vel upp byggða ræðu eða ítarlega kynningu á flóknu efni                         
 •  lesa allar gerðir bókmennta, sér til gagns og gamans        
 •  skilja lykilhugtök og greina mismunandi sjónarmið

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:                  

 •  tjá rökstudda afstöðu við ýmsar kringumstæður, útskýra sjónarmið og taka virkan þátt í málefnalegum umræðum til að komast að vel ígrundaðri niðurstöðu    
 •  draga saman aðalatriði, beita gagnrýninni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta             
 •  átta sig á samfélagslegum skírskotunum og ná duldum boðskap og hugmyndum 
 •  sýna þroskaða siðferðisvitund, víðsýni, sköpunarhæfni og samlíðan í málflutningi sínum, umfjöllun og verkum 
 •  sýna sjálfstæð vinnubrögð, bæði í hópvinnu og einstaklingsvinnu 
Síðast uppfært: 06.02.2018