Viðmið ÍSLE3MS05(ms)

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • ýmsum nytjatextum               
 • helstu rannsóknaraðferðum og skýrslugerð
 • helstu einkennum íslensks máls sem nýtast í ræðu og riti, sem og til náms í erlendum tungum                    
 • ólíkum málmiðlum, mismunandi tungutaki og málsniði             
 • áhrifum dægurmenningar á tungumálið   

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:                   

 •  nýta málfræðihugtök af öryggi í umræðum um málið og þróun þess, menningu og sögu                    
 •  skilja og nota viðeigandi stílbrögð, orðatiltæki og menningarlegar vísanir í tal- og ritmáli            
 •  lesa mismunandi gerðir nytjatexta til gagns og gamans, skilja lykilhugtök og greina mismunandi sjónarmið          
 •  skrifa skýrslur, greinargerðir og ýmsa nytjatexta                        
 •  tileinka sér ólíka málmiðla, mismunandi tungutak og málsnið  

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:      

 •  skrifa skýran, vel uppbyggðan og grípandi texta                        
 •  geta valið ritstíl eftir aðstæðum og viðtakendum                      
 •  beita málinu á viðeigandi og árangursríkan hátt við mismunandi aðstæður í ræðu og riti                     
 •  leggja mat á og efla eigin málfærni og annarra, til dæmis, með því að nýta málfræðiupplýsingar og þekkingu sína á íslenska málkerfinu 
 •  beita gagnrýninni hugsun við úrvinnslu og lestur ólíkra texta 
 •  sýna sjálfstæð vinnubrögð, bæði í hópvinnu og einstaklingsvinnu
Síðast uppfært: 06.02.2018