Viðmið ENSK3YE05(ms)

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:                        

 • mismunandi bókmenntaverkum frá ýmsum enskum málasvæðum.
 • enskri tungu og menningu í gegnum bókmenntir á ensku.
 • mikilvægi gagnrýnnar hugsunar við bóklestur.
 • helstu hugtökum bókmenntagreiningar.

Leikniviðmið

 Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 •  að lesa enskan bókmenntatexta út frá tengslum við eigið líf og samfélag.
 •  að taka þátt í virkum samræðum á ensku um álitaefni sem koma upp við bókmenntalesturinn.
 •  að skilja vel reglur um heimildaskráningu og hugtakið ritstuld.
 •  skipulagningu eigins náms.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:                               

 •  lesa sér til ánægju á ensku.         
 •  búa til eigið lestrar- og námsskipulag og standa við það. 
 •  tileinka sér notkun á helstu hugtökum bókmenntagreiningar.                     
 •  nýta sér bókmenntir til að líta á mannlegt samfélag með gagnrýnum augum.           
 •  tjá sig á skipulagðan hátt um innihald valdra bókmenntaverka, bæði skriflega og munnlega.          
 •  ígrunda skriflega sínar eigin framfarir sem lesanda.     
 •  skrifa formlega bókmenntagagnrýni.
Síðast uppfært: 05.02.2018