Viðmið ENSK3TV05(ms)

Þekkingarviðmið

 Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:                        

 • mismunandi fagtextum og bókmenntatextum í tækni og vísindum.
 • mismunandi efni fyrirlestra og fræðsluefnis um tækni og vísindi.
 • tengslum rannsókna í tækniþróun og vísindum.
 • framsetningu ritaðs og talaðs máls, aðallega formlegs máls.
 • fagorðabókum og íðorðasöfnum.     
 • heimildaskráningu.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:                        

 •  skilja vel ritaða texta í tækni og vísindum.
 •  skilja vel talaða ensku um tækni og vísindi. 
 •  taka virkan þátt í gagnrýnum samræðum um málefni tækni og vísinda.      
 •  lesa bókmenntalegan texta út frá tækni og vísindum.     
 •  nota reglur um heimildaskráningu.      
 •  nota fagorðabækur og íðorðasöfn við nám sitt.  

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:                        

 •  nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um málefni tækni og vísinda. 
 •  skilja inntak rökræðna og erinda um tækni og vísindi. 
 •  taka þátt í gagnrýnum rökræðum og umræðum um tækni og vísindi. 
 •  tjá sig á skipulagðan og gagnrýninn hátt um efni tengt tækni og vísindum. 
 •  nýta sér heimildir samkvæmt reglum um notkun heimilda. 
 •  nýta sér fagorðabækur og íðorðasöfn. 
 •  skrifa formlega ritgerð með inngangi með efnisyrðingu, meginmáli og lokaorðum eða vinna     sambærilegt lokaverkefni. 
Síðast uppfært: 05.02.2018