Viðmið ENSK3NÁ05(ms)

Þekkingarviðmið

 Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:                        

 • mismunandi fagtextum í raunvísindum og tækni.
 • álitaefnum í raunvísindum og tækniþróun enskumælandi þjóða.
 • tengslum rannsókna í raunvísindum og tækniþróun í mótun enskumælandi samfélaga.
 • enskum orðasamböndum innan vísinda og tækni.
 • framsetningu ritaðs og talaðs máls, aðallega formlegs máls.
 • framsetningu hugmynda í skáldskap er tengjast raunvísindum og/eða menningu.
 • fagorðabókum og íðorðasöfnum.
 • heimildaskráningu.     

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:                        

 •  skilja vel texta í raunvísindum og tækni.
 •  skilja vel talaða ensku um raunvísindi og tækni.
 •  skilja tengsl raunvísinda og tækni, og samfélags.
 •  taka virkan þátt í samræðum um ýmis álitaefni raunvísinda og tækni.
 •  skrifa ýmisskonar formlega texta samkvæmt enskum reglum og hefðum.
 •  greina viðhorf og tengsl raunvísinda og skáldskapar.
 •  lesa bókmenntalegan texta út frá raunvísindum og/eða menningu.
 •  nota reglur um heimildaskráningu.
 •  nota fagorðabækur og íðorðasöfn við nám sitt.

Hæfniviðmið

 Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:                        

 •  nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um málefni raunvísinda og tækni. 
 •  skilja inntak rökræðna og erinda um raunvísindi og tækni. 
 •  átta sig á mismunandi notkun tungumálsins í töluðu máli og undirliggjandi viðhorfum og tilgangi þess sem talar. 
 •  greina tengsl vísindaskáldskapar og raunverulegra kenninga. 
 •  gagnrýna á rökfastan hátt texta um raunvísindi og tækni á hlutlægan hátt. 
 •  tjá sig á skipulegan hátt um efni tengt raunvísindum og tækni. 
 •  nýta sér heimildir samkvæmt reglum um notkun heimilda. 
 •  nýta sér fagorðabækur og íðorðasöfn við nám sitt á réttan hátt. 
 •  tjá sig ýmist skriflega eða munnlega á huglægan og skapandi hátt þar sem beitt er ýmsum stílbrögðum enskrar tungu.
Síðast uppfært: 05.02.2018