Viðmið ENSK3HS05(ms)

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • mismunandi fagtextum í viðskiptum og hagfræði.
 • álitaefnum í viðskiptum og hagfræði enskumælandi þjóða.  
 • tengslum rannsókna í viðskiptum og hagfræði í mótun enskumælandi samfélaga.
 • enskum orðasamböndum innan viðskipta og hagfræði.
 • framsetningu ritaðs og talaðs máls, aðallega formlegs máls.
 • framsetningu hugmynda í skáldskap er tengjast menningu enskumælandi þjóða.  
 • fagorðabókum og íðorðasöfnum.
 • heimildaskráningu.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:                        

 •  skilja vel texta í viðskiptum og hagfræði.
 •  skilja vel talaða ensku um viðskipti og hagfræði.
 •  sklja nokkra af helstu þáttum enskumælandi samfélaga.
 •  taka virkan þátt í samræðum um ýmis álitaefni viðskipta og hagfræði.
 •  skrifa ýmisskonar formlega texta samkvæmt enskum reglum.
 •  lesa bókmenntalegan texta út frá menningarlegu samhengi.
 •  nota reglur um heimildaskráningu.
 •  nota fagorðabækur og íðorðasöfn við nám sitt.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:                        

 •  nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um málefni viðskipta og hagfræði. 
 •  skilja inntak rökræðna og erinda um viðskipti og hagfræði. 
 •  átta sig á mismunandi notkun tungumálsins í töluðu máli og undirliggjandi viðhorfum og tilgangi þess sem talar. 
 •  greina tengsl skáldskapar og menningar. 
 •  gagnrýna á rökfastan hátt texta um viðskipti og hagfræði á hlutlægan hátt. 
 •  tjá sig á skipulegan hátt um efni tengt viðskiptum og hagfræði. 
 •  nýta sér heimildir samkvæmt reglum um notkun heimilda. 
 •  nýta sér fagorðabækur og íðorðasöfn við nám sitt á réttan hátt. 
 •  skrifa formlega ritgerð með inngangi með efnisyrðingu, meginmáli og lokaorðum. 
 •  tjá sig ýmist skriflega eða munnlega á huglægan og skapandi hátt þar sem beitt er ýmsum stílbrögðum enskrar tungu.
 •                    
                          Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:                        

  •                                                     
  •  nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um málefni viðskipta og hagfræði. 
  •                                                     
  •  skilja inntak rökræðna og erinda um viðskipti og hagfræði. 
  •                                                     
  •  átta sig á mismunandi notkun tungumálsins í töluðu máli og undirliggjandi viðhorfum og tilgangi þess sem talar. 
  •                                                     
  •  greina tengsl skáldskapar og menningar. 
  •                                                     
  •  gagnrýna á rökfastan hátt texta um viðskipti og hagfræði á hlutlægan hátt. 
  •                                                     
  •  tjá sig á skipulegan hátt um efni tengt viðskiptum og hagfræði. 
  •                                                     
  •  nýta sér heimildir samkvæmt reglum um notkun heimilda. 
  •                                                     
  •  nýta sér fagorðabækur og íðorðasöfn við nám sitt á réttan hátt. 
  •                                                     
  •  skrifa formlega ritgerð með inngangi með efnisyrðingu, meginmáli og lokaorðum. 
  •                                                     
  •  tjá sig ýmist skriflega eða munnlega á huglægan og skapandi hátt þar sem beitt er ýmsum stílbrögðum enskrar tungu. 
Síðast uppfært: 05.02.2018