Viðmið ENSK3FS05(ms)

Þekkingarviðmið

 Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:                        

 • mismunandi fagtextum í félagsvísindum.
 • álitaefnum í félagsvísindum enskumælandi þjóða.
 • tengslum rannsókna í félagsvísindum í mótun enskumælandi samfélaga.
 • enskum orðasamböndum innan félagsvísinda.
 • framsetningu ritaðs og talaðs máls, aðallega formlegs máls.
 • framsetningu hugmynda í skáldskap er tengjast menningu enskumælandi þjóða.
 • fagorðabókum og íðorðasöfnum.   
 • heimildaskráningu.     

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:                        

 •  skilja vel texta í félagsvísindum.
 •  skilja vel talaða ensku um félagsvísindi.
 •  sklja nokkra af helstu þáttum enskumælandi samfélaga.
 •  taka virkan þátt í samræðum um ýmis álitaefni félagsvísinda.
 •  skrifa ýmisskonar formlega texta samkvæmt enskum reglum og hefðum.
 •  greina viðhorf og tengsl kenninga félagsvísinda í skáldskap.
 •  lesa bókmenntalegan texta út frá menningarlegu samhengi.  
 •  nota reglur um heimildaskráningu.
 •  nota fagorðabækur og íðorðasöfn við nám sitt.   

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:                        

 •                                                     
 •  nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um málefni félagsvísinda. 
 •                                                     
 •  skilja inntak rökræðna og erinda um félagsvísindi. 
 •                                                     
 •  átta sig á mismunandi notkun tungumálsins í töluðu máli og undirliggjandi viðhorfum og tilgangi þess sem talar. 
 •                                                     
 •  greina tengsl skáldskapar og félagsvísinda. 
 •                                                     
 •  gagnrýna á rökfastan hátt texta um félagsvísindi á hlutlægan hátt. 
 •                                                     
 •  tjá sig á skipulegan hátt um efni tengt félagsvísindum. 
 •                                                     
 •  nýta sér heimildir samkvæmt reglum um notkun heimilda. 
 •                                                     
 •  nýta sér fagorðabækur og íðorðasöfn við nám sitt á réttan hátt. 
 •                                                     
 •  skrifa formlega ritgerð með inngangi með efnisyrðingu, meginmáli og lokaorðum. 
Síðast uppfært: 05.02.2018