Viðmið ENSK3FM05(ms)

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:                        

 • mismunandi fagefni í fjölmiðlafræði og markaðsfræði.
 • tengslum rannsókna í fjölmiðla- og markaðsfræði.
 • tengslum milli fjölmiðla- og markaðsfræða og sálfræði.
 • framsetningu ritaðs og talaðs máls, aðallega formlegs máls.    
 • fagorðabókum og íðorðasöfnum.            
 • heimildaskráningu.      

Leikniviðmið

 Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:                        

 •  skilja vel ritaða texta fjölmiðla- og markaðsfræði.
 •  skilja vel talaða ensku um fjölmiðla- og markaðsfræði.
 •  taka virkan þátt í gagnrýnum samræðum um ýmis álitaefni fjölmiðla- og markaðsfræða.
 •  greina á gagnrýninn hátt viðhorf og tengsl milli fjölmiðla- og markaðsfræði og sálfræði.
 •  lesa bókmenntalegan texta út frá fjölmiðla- og markaðsfræði.
 •  nota reglur um heimildaskráningu.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:                        

 •  nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um málefni fjölmiðla- og markaðsfræði. 
 •  skilja inntak rökræðna og erinda um fjölmiðla- og markaðsfræði. 
 •  taka þátt í gagnrýnum rökræðum og umræðum um fjölmiðla- og markaðsfræði. 
 •  tjá sig á skipulagðan og gagnrýninn hátt um viðhorf og tengsl á milli fjölmiðla- og markaðsfræði og sálfræði. 
 •  nýta sér heimildir samkvæmt reglum um notkun heimilda. 
 •  nýta sér fagorðabækur og íðorðasöfn við nám sitt. 
 •  skrifa formlega ritgerð með inngangi með efnisyrðingu, meginmáli og lokaorðum eða vinna sambærilegt lokaverkefni.
Síðast uppfært: 05.02.2018