Viðmið ENSK3AE05(ms)

Þekkingarviðmið

   Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:                        

 • málefnum settum fram á formlegan akademískan hátt.
 • sögu og menningu helstu enskumælandi þjóðfélaga.
 • menningarlegum tengslum Íslands og enskumælandi þjóðfélaga í alþjóðlegu samhengi.
 • sögu enskrar tungu og skyldleika hennar við íslensku.
 • enskum orðasamböndum og faglegum orðaforða á kjörsviði nemandans.
 • framsetningu ritaðs og talaðs máls, aðallega formlegs máls.
 • grunnhugmyndum heimildaskráningar.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 •  skilja vel texta á akademískri ensku.
 •  skilja talaða ensku af ýmsu tagi um menningartengd málefni.
 •  lesa um sögu og þróun enskrar tungu.
 •  skilja tengsl enskrar tungu og íslensku.
 •  taka virkan þátt í samræðum um ýmis efni, menningarleg sem kjörsviðstengd.
 •  skrifa ýmisskonar texta, formlega og óformlega, samkvæmt enskum reglum og hefðum.
 •  nota grunnreglur um heimildaskráningu.
 •  nota almennar orðabækur við nám sitt.

Hæfniviðmið

 Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:                        

 •  nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um valin akademísk málefni. 
 •  skilja inntak rökræðna og erinda um tengsl ensku og íslensku. 
 •  átta sig á mismunandi málsniði og stíl í töluðu máli og undirliggjandi viðhorfum og tilgangi þess sem talar. 
 •  greina menningarlegt samhengi í bókmenntaverkum á ensku. 
 •  tekið þátt í umræðum um og gagnrýni ýmisskonar málefni, tengd námsefni, rökrætt og svarað spurningum. 
 •  nýta sér heimildir samkvæmt reglum um notkun heimilda. 
 •  nýta sér orðabækur við nám sitt á réttan hátt. 
 •  skrifa frumlegan texta með rökum og mótrökum með ákveðinn markhóp í huga. 
 •  skrifa formlega ritgerð með inngangi með efnisyrðingu, meginmáli og lokaorðum. 
 •  tjá sig ýmist skriflega eða munnlega á huglægan og skapandi hátt þar sem beitt er ýmsum stílbrögðum enskrar tungu. 
Síðast uppfært: 05.02.2018