Viðmið ENSK2AE05(ms)

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:                                                                    

 • málefnum settum fram á formlegan akademískan hátt.
 • viðhorfum og gildum er móta menningu mismunandi þjóða og tengsl við íslenskan veruleika.
 • sögu enskrar tungu og skyldleika hennar við íslensku.
 • mismun formlegs og óformlegs orðaforða og málsniðs.
 • framsetningu ritaðs og talaðs máls settu fram á formlegan hátt.                                                                  

Leikniviðmið

 Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:                        

 •  lesa texta á akademískri ensku sér til skilnings.
 •  skilja talaða ensku um efni sem hann hefur kynnt sér.
 •  kynna munnlega ýmis málefni á formlegan hátt.
 •  tjá sig á skipulegan hátt um akademísk efni sem hann hefur kynnt sér.
 •  skrifa ýmisskonar texta, formlega og óformlega, samkvæmt enskum reglum og hefðum.
 •  nota almennar orðabækur við nám sitt.

Hæfniviðmið

 Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:                                 

 •  nýta sér texta og umræður um akademísk efni í ræðu og riti. 
 •  draga ályktanir um tilgang höfundar akademískra texta. 
 •  greina menningarlegt samhengi í bókmenntaverkum á ensku. 
 •  greina tengsl Íslands og enskumælandi þjóða í gegnum bókmenntaarfinn. 
 •  taka þátt í skoðanaskiptum með rökum um ýmis menningartengd málefni. 
 •  tjá sig á skipulegan hátt um sérvalið efni og svarað spurningum um það efni. 
 •  skrifa formlega styttri texta þar sem lagt er mat á efnið sem fjallað er um. 
 •  tjá sig ýmist skriflega eða munnlega á huglægan og skapandi hátt þar sem beitt er ýmsum stílbrögðum enskrar tungu.  
 •  skrifa formlega ritgerð með inngangi með efnisyrðingu, meginmáli og lokaorðum. 
 •  nýta sér orðabækur við nám sitt á skilvirkan hátt. 
Síðast uppfært: 05.02.2018