Námsframvinda og val nemenda

Nemendur sem ætla að ljúka námi á 9 önnum eða þremur námsárum

Nemandi sem ætlar sér að ljúka námi til stúdentsprófs á þremur námsárum þarf að ljúka 200 einingum á námstímanum. Þetta þýðir að hann þarf að jafnaði ýmist að ljúka 14 eða 15 bóklegum áföngum á hverju skólaári auk þess að ljúka 6 einingum í íþróttum á þeim tíma.

Nemendur sem ljúka námi á lengri tíma

Nemendur gera sjálfir áætlun um sína námsframvindu og áætluð námslok. Nemanda er frjálst að skipuleggja sitt nám þannig að það taki lengri tíma en 9 annir að ljúka náminu, svo fremi sem hann uppfyllir lágmarkskröfur um námsframvindu.

Lágmarkskröfur um námsframvindu innan skólaárs

Nemandi þarf að ljúka að lágmarki 10 einingum á önn en þó ekki færri en 40 einingum á skólaárinu. Ef nemandi lýkur færri einingum þarf hann að sækja sérstaklega um að halda áfram í fullu námi við skólann. Fyrst þarf nemandinn að ræða við námsráðgjafa og síðan að fylla út sérstakt eyðublað með ósk um áframhaldandi nám.

Nemandi sem ekki uppfyllir lágmarksskilyrði í tilteknum áfanga þarf að endurtaka áfangann ef hann er skylduáfangi en ef svo er ekki hefur hann möguleika á að ljúka öðrum sambærilegum áfanga vilji hann það frekar. Í öllum slíkum tilvikum þarf nemandinn að fá staðfestingu skólans á því hvort áfanginn teljist sambærilegur með tilliti til sérsviðs, hæfniþreps og svo framvegis.

Áhrif slakrar ástundunar á námsframvindu

Skólinn setur ákveðnar reglur um áhrif slakrar ástundunar á námsframvindu. Sjá Reglur um skólasókn.

Síðast uppfært: 13.01.2023