Námsbrautir

Nokkur atriði um brautirnar

 • Námsbrautir hugsaðar frá grunni og horft til þjóðfélagsbreytinga
 • Skapandi greinar hluti af almennum kjarna
 • Umhverfisfræði hluti af almennum kjarna
 • Lýðræði og siðferði hluti almennum kjarna
 • Breyttar og stundum auknar kröfur háskólastigs - dýpt haldið í lykilgreinum
 • Nemandi geti ráðið sem mestu um sitt eigið nám, samsetningu þess, námstíma og skipulag
 • Breytt verklag
 • Allt nám skilgreint út frá hæfnikröfum og gert er ráð fyrir að nám fari fram utan veggja kennslustofunnar
 • Námsmat endurspeglar áherslu á annars konar námsaðferðir

Félagsfræðabraut- Almenn lýsing

Á félagsfræðabraut er lögð áhersla á menningu, tungumál, sögu og samfélag. Þar fá nemendur tækifæri til að efla samskiptahæfni sína, lýðræðis- og jafnréttisvitund, læsi í víðum skilningi og tjáningu í ræðu og riti.

Á félagsfræðabraut er sérstök áhersla lögð á að nemendur þjálfist í vinnubrögðum sem nýtast þeim í áframhaldandi námi á háskólastigi, einkum á sviði hug- og félagsvísinda, viðskipta- og hagfræðigreina.

Námið er verkefnabundið. Lögð er áhersla á skapandi greinar og umhverfisvitund nemenda. Nemendur á félagsfræðabraut fá tækifæri til að fást við viðfangsefni sem auka hæfni þeirra að þessu leyti. Mikil áhersla er lögð á að nemendur þjálfist í vönduðum og heiðarlegum vinnubrögðum, styrki og efli málhæfni sína og hæfni sína til að skilja hvernig maðurinn hefur mótandi áhrif á samfélagið og hvernig saga, bókmenntir, listir, félagsfræði og hagfræði túlka og skilgreina þau lögmál sem þar eru að verki.

Hæfniviðmið

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að...

 • lesa, rita, skilja og tjá sig á viðeigandi máta á íslensku og erlendum málum
 • meta heimildir á sviði félagsfræðagreina á gagnrýninn hátt 
 • nýta sér almenna og sértæka þekkingu og færni á sviði félagsfræðagreina
 • nýta sér upplýsinga- og samskiptatækni
 • hugsa og starfa á gagnrýninn og skapandi hátt
 • sýna sjálfstæði og ábyrgð á eigin námi
 • nýta styrkleika sína og seiglu til að takast á við líf og starf 
 • eiga málefnaleg samskipti í ræðu og riti
 • sýna heiðarleika, virðingu og ábyrgð í samskiptum
 • tileinka sér heilbrigðar lífsvenjur
 • virða umhverfið og meta sjálfbærni
 • virða jafnrétti og fjölbreytileika lífs
 • takast á við frekara nám á sviði félagsvísinda, sagnfræði, hagfræði- og viðskiptagreina


Náttúrufræðibraut - Almenn lýsing

Á náttúrufræðibraut er lögð áhersla á góðan skilning á náttúrufræðilegum hugtökum, vísindalegum vinnubrögðum og hugsunarhætti sem nýtist í daglegu lífi.

Á náttúrufræðibraut er sérstök áhersla lögð á að nemendur þjálfist í vinnubrögðum sem nýtast þeim í áframhaldandi námi á háskólastigi, einkum á sviði náttúruvísinda.

 Námið er verkefnabundið. Lögð er áhersla á skapandi greinar, náttúrulæsi og umhverfisvitund nemenda. Á náttúrufræðibrautinni fá nemendur tækifæri til að fást við viðfangsefni sem auka hæfni þeirra að þessu leyti. Mikil áhersla er lögð á að nemendur þjálfist í vönduðum og heiðarlegum vinnubrögðum, styrki og efli þekkingu og hæfni sína til að skilja hvernig maðurinn er hluti af umhverfi sínu og læri að umgangast náttúruna af ábyrgð og virðingu í anda sjálfbærrar þróunar og að nemendur geri sér grein fyrir því að vísindi og tækni eru mannanna verk, hugmyndir í stöðugri þróun og mikilvægi þess að allir skilji að þeir geti haft áhrif.

Hæfniviðmið

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að...

 • lesa, rita, skilja og tjá sig á viðeigandi máta á íslensku og erlendum málum
 • meta heimildir á sviði náttúrufræðigreina á gagnrýninn hátt
 • nýta sér almenna og sértæka þekkingu og færni á sviði náttúrufræðigreina og stærðfræði
 • nýta sér upplýsinga- og samskiptatækni
 • hugsa og starfa á gagnrýninn og skapandi hátt
 • sýna sjálfstæði og taka ábyrgð á eigin námi
 • nýta styrkleika sína og seiglu til að takast á við líf og starf
 • eiga málefnaleg samskipti í ræðu og riti
 • sýna heiðarleika, virðingu og ábyrgð í samskiptum
 • tileinka sér heilbrigðar lífsvenjur
 • virða umhverfið og meta sjálfbærni
 • virða jafnrétti og fjölbreytileika lífs
 • takast á við frekara nám á sviði náttúruvísinda, heilbrigðisvísinda og verkfræði

Nánar um námsbrautir.

Síðast uppfært: 06.02.2023