Mennta- og barnamálaráðuneytið ákveður fyrirkomulag innritunar í framhaldsskóla og gefur út leiðbeiningar til umsækjenda um frágang umsókna. Umsóknum skal skila rafrænt á vef Menntagáttar www.menntagatt.is. Ráðuneytið auglýsir umsóknarfrest um skólavist í framhaldsskólum.  Til að umsóknir um skólavist teljist gildar verður að skila þeim áður en umsóknarfrestur rennur út. Fái nemandi jákvætt svar er gefinn hæfilegur frestur til að greiða skólagjöld.  Litið er á greiðslu skólagjalda sem staðfestingu á að nemandinn þiggi skólavist og sé reiðubúinn að hlíta reglum skólans. Fyrsti skóladagur er tilgreindur í svarbréfi til umsækjenda og forráðamanna þeirra. 

Almennt skilyrði þess að hefja nám til stúdentsprófs í Menntaskólanum við Sund á öðru hæfnistigi í lykilgreinum haustið 2022 er að hafa hlotið að lágmarki einkunnina B í íslensku, stærðfræði og ensku við lok grunnskóla. Við úrvinnslu umsókna áður en þær eru sendar til miðlægrar keyrslu eru einkunnir í dönsku, náttúrufræði og samfélagsfræði einnig bornar saman eftir fyrirfram ákveðnu kerfi. 


Síðast uppfært: 31.03.2022