Kynningarefni fyrir grunnskólanemendur og forráðamenn

Hér er að finna ýmislegt gagnlegt fyrir þá nemendur sem eru að hugsa um að velja sér framhaldsskóla eða hafa ákveðið að sækja um skólavist í MS. Fyrst skulu dregin fram nokkur veigamikil atriði varðandi skólann:

  1.  Skólinn býður upp á nám til stúdentsprófs á bóknámsbrautum
  2. Það er lögð áhersla á skapandi greinar og lýðræðis- og umhverfisvitund og því er það hluti af skyldunáminu hjá öllum nemendum að taka listgrein, umhverfisfræði og lýðræðisvitund og siðfræði
  3. Unnið er út frá þeirri kennslufræði að byggja upp námskraft nemenda (BLP)
  4. Skólinn er með þriggja anna kerfi, haustönn, vetrarönn og vorönn og allar námsgreinar nema íþróttir eru kenndar þrjá daga í viku hver áfangi er 5 feiningar. Það er þrefaldur morguntími, tvöfaldur tími nálægt hádegi og þrefaldur síðdegistími.
  5. Námsdögum er skipt upp í kennsludaga, umsjónardaga og matsdaga. Allt eru þetta vinnudagar nemenda. Ekki er sérstakt prófatímabil heldur er símat í öllum áföngum og gert er ráð fyrir stöðugri og jafnri vinnu allra út allt skólaárið.
  6. Nemandi í fullu námi er ýmist í 4 eða 5 áföngum í einu en kerfið er sveigjanlegt og býður upp á það að nemendur stilli af námshraða sinn miðað við getu og aðstæður
  7. Það er mætingarskylda og námsmat tekur mið af framlagi nemenda í náminu og virkni í tímum. Kerfið hentar því alls ekki þeim sem eru vanir að taka skorpu í lokin en það hentar afar vel þeim sem vinna jafnt og þétt


Síðast uppfært: 20.09.2021